Metoder

Vi arbejder med individuelle forløb, tilpasset den enkeltes situation, tilstand, personlige ressourcer og målsætning.
Følgende metoder kan anvendes efter aftale med hver enkelt klient:

 

Psykoedukation

Vores udgangspunkt er ”Hvis du ikke ved det, kan du ikke se det".

Vi oplever, at vores klienter har stor effekt af viden og facts, for herigennem at kunne forstå, mønstre og dynamikker i problematiske relationer. 

Når forvirring og usikkerhed erstattes med indsigt og overblik skabes forudsætningen for rationel beslutningstagen og problemhåndtering.

Mange begår den fejl selv at overkonsumere viden f.eks. fra internettet, hvilket kan føre til forvirring og udmattelse.

Med støtte fra os får du saglig information, som du har brug for i de forskellige faser af et forløb.

 

Åbne foredrag

Som en del af vores psykoedukation afholder vi en række åbne foredrag. Disse foredrag kan være et godt sted at starte for dig der er i tvivl om du er i en usund relation.

Vi udbyder følgende 2 åbne foredrag:

  • `Psykisk og økonomisk vold: Indikationer, årsager, konsekvenser og håndtering´. Ca. 60 min. 
  • `Stalking:  Indikationer, årsager, konsekvenser og håndtering´. Ca. 60 min.   

Foredragene afholdes på Hejrevej 39, 2400 NV.

De starter kl. 16.30, og koster 100 kr. Der serveres vand og frugt.

Betaling foregår kontant eller via Mobilepay ved ankomst.

Tilmeld dig per e-mail på info@svarere-naere.dk  Husk at oplyse deltagernavn samt foredragsdato.

 

Motiverende samtale

Sandsynligheden for succes med livsforandringer øges betydeligt hvis årsager, motivationer, konsekvenser, ambivalenser og ressourcer er afdækket og bevidstgjort.

At foretage varige og svære forandringer i relationer er ingen undtagelse.

 

Psykoterapi

Psykoterapi anvendes i relation til de følelsesmæssige temaer og problemstillinger, som næsten altid er centrale i forståelsen og forandringen af dysfunktionelle relationer.

Ubevidste følelsesmæssige temaer kan desuden være hæmmende og stå i vejen for rationel handling og problemløsning.

Indsigt i din egen personlighed, sårbarhed, forsvarsmekanismer og strategier er af stor betydning.

Indsigt i eget ansvar i relationer og opmærksomhed på egne personlige grænser er ligeledes helt central med henblik på undgåelse af at involvere sig i fremtidige dysfunktionelle relationer.

Centrale spørgsmål kunne være:

  • Hvorfor er jeg i denne relation?
  • Hvorfor kan jeg ikke komme videre, selvom jeg gerne vil?
  • Hvorfor finder jeg altid sammen med den samme type?

Svarene på spørgsmålene vil tit bunde i bestemte følelsesmæssige temaer, som kan klarlægges og bearbejdes i terapien, så negative mønstre kan blive opløst.

Følgeskader af langvarige, skadelige nære relationer - skader som stress, angst, misbrug, PTSD, social fobi, lavt selvværd – vil også effektivt kunne behandles med psykoterapeutiske teknikker.

Vi anvender psykoterapeutiske komponenter fra:

  • Kognitiv adfærdsterapi
  • Metakognitiv terapi
  • Choice Therapy
  • Skematerapi

 

Kognitiv coaching

Ofte hæmmes og modarbejdes nødvendige og ønskede forandringer af en række delvist ubevidste overbevisninger.
En overbevisning kan f.eks. udtrykke sig i tanker om hvad ”man bør” eller hvad ”man skal” i en given situation, men kan også være følelses-mønstre.

Sådanne hæmmende overbevisninger skal identificeres, bevidstgøres, udfordres og ofte korrigeres, så udvikling og forandring mod nye målsætninger kan forekommer.

 

Gameplanning

Hvis du når frem til den konklusion, at en usund relation skal ophøre, så kan det i nogle tilfælde resultere i en kritisk højkonflikt-situation.

Skulle det ske, kan vi hjælpe dig med udvikling af konkrete, skræddersyede handleplaner, der sikrer dig, at du er godt forberedt på og kan håndtere en separation fra din ”svære-nære”, både på et praktisk og et psykologisk plan.

Vi vil guide og vejlede dig igennem hele forløbet, så du kan være på forkant af hvad der måtte komme, og er klar til at agere hensigtsmæssigt i eventuelle konflikter og konfrontationer.

 

Mentoring

Vi har omfattende teoretisk, fagligt og ikke mindst erfaringsbaseret indsigt i, hvordan konflikter udvikler og udspiller sig med ”svære-nære”.

Mange af vores klienter bruger os som sparringspartner til både akutte samt mindre problemstillinger der kan opstå i den løbende interaktion med den ”svære-nære”.

I sådanne situationer kan vi rådgive om, hvordan du kompetent og rationelt kan komme sikkert ud af den aktuelle problemstilling eller situation.